Åstjärn   Abborrtjärn   Kroktjärn   Laxtjärn   Hemtjärn  
Laxtjärn
Laxtjärn är en av de mindre hyrsjöarna. Runt sjön finns spänger och kastplatser men vissa delar av stranden är svårtillgänglig.
Här finns ett vindskydd och en kåta med vedkamin. Kåtan har plats för ca 40 personer.
Det finns toalett, soptunnor, vedbod och en båt.
Det finns egen parkeringsplats men vägen tillåter ej tyngre trafik (turistbuss). Husvagn är inte heller lämpligt då vägen är smal och brant.

Anmärkning

Nyckel till båt och vägbom hämtas enligt överenskommelse.
Nedan ser du en djupkarta på Laxtjärn.