Åstjärn   Abborrtjärn   Kroktjärn   Laxtjärn   Lövtjärn   Hemtjärn  
En presentation av våra sjöar