Åstjärn   Abborrtjärn   Kroktjärn   Laxtjärn  
En presentation av våra sjöar