Åstjärn   Abborrtjärn   Kroktjärn   Laxtjärn  
Kroktjärn
Vid Kroktjärn har vi ordnat kringservicen så att även de som ej är vana med naturliv och fiske men ändock vill ut i vacker natur skall kunna trivas bra. Här finns spänger och kastplatser runt större delen av stränderna så att det blir lätt att gå runt och fiska vid sjön.
Här finns tre vindskydd med eldstäder varav ett stort vindskydd som rymmer upp till 20 personer.
Parkeringen är nära. Det finns toalett, soptunnor och vedbod.

Anmärkning

Nyckel vägbom hämtas enligt överenskommelse.