Åstjärn   Abborrtjärn   Kroktjärn   Laxtjärn   Lövtjärn   Hemtjärn  
Hemtjärn
Hemtjärn är ny som hyrsjö den har tidigare endast varit kortsjö för flugfiske.
Hemtjärn har vindskydd, spänger, vebod, dass, grillplats och båt. Det finns iordningjorda uppställningsplatser för husvagnar/husbilar och tält.
Ni disponerar Hemtjärn från klockan 1700 (1500 f.o.m sep.) på eftermidagen till kl 12:00 dagen efter. Fiske är naturligtvis tillåtet även under natten. Sjön lämpar sig väl för flugfiske och spinnfiske.
Då man bokar sjön så är det från den dag man bokar och till nästa dag som gäller.

Anmärkning

Nyckel till båt och vägbom hämtas enligt överenskommelse. Vill ni hyra sjön dagtid så prata med Trille! 070-3498471